heropstarten competitie

Op 25 januari 2021 zal er beslist worden of de competitie alsnog heropgestart zal worden en onder welke mdoaliteiten dit zal gebeuren.